Home » Homeopathie » FAQ's over Homeopathische behandeling

FAQ's over Homeopathische behandeling

Wat houdt een homeopathische behandeling in?

Een behandeling omvat meestal twee en soms meer consulten; dat is afhankelijk van de klacht. Een behandeling heeft tot doel iemand van een ziekte af te helpen en het genezingsproces sneller en beter te laten verlopen. Het streven is om na twee of hooguit drie consulten te bepalen of genezing met homeopathische middelen mogelijk is. Zijn uw klachten dan niet verminderd of voelt u zich niet beter, dan verwijs ik u door. Op die manier eindigt de behandeling vanzelf; u hoeft niet 'eindeloos terug te komen' met als risico dat uw klachten onnodig verergeren.

Wat houdt inschrijven in?

Inschrijven in de praktijk Vis Vitae betekent, dat uw naam, adres, contactinformatie en gegevens over uw verzekering in de administratie zijn opgenomen.
Een inschrijving is niet hetzelfde als een behandeling. Een behandeling is klachtgerelateerd: is de klacht verholpen, dan is de behandeling afgelopen. Voor elke klacht kunt u, mits ingeschreven, opnieuw bij Vis Vitae terecht.
U staat ingeschreven totdat u zelf te kennen geeft de inschrijving te willen beëndigen.

Wat is een consult?

Een consult is een afspraak in de praktijkruimte (of eventueel bij u thuis), waarbij u de homeopaat vertelt wat de klacht is en hoe die zich bij u voordoet. De homeopaat zal ook nog specifieke informatie van u vragen, bijvoorbeeld wanneer een klacht verergert of verbetert, of welke klachten er nog meer zijn. U heeft alle tijd om uw verhaal te doen.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een consult worden per keer berekend en zijn afhankelijk van de duur van een consult. Per homeopaat kan de consultprijs verschillen. Vis Vitae werkt met consulten van een half uur. Kijk op de tarievenpagina voor informatie over de tarieven.

Hoe worden homeopathische behandelingen vergoed?

Homeopathische behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Let op: niet alle aanvullende verzekeringen vergoeden alternatieve behandelingen en de vergoede bedragen verschillen per verzekeraar (zie voor een overzicht deze pagina (verw)). Homeopathische behandelingen gaan niet ten koste van het eigen risico.

Hoe lang duurt een behandeling?

Een behandeling bestaat uit twee of meer consulten. Voor chronische klachten geldt een vuistregel: de behandeling van een klacht die al een aantal jaren bestaat, zal ongeveer evenveel maanden behandeling kosten. Wanneer de homeopathische behandeling geen verbetering laat zien, zal de homeopaat u dat vertellen. Ook als er eerst een reguliere diagnose moet worden gesteld (en eventueel een reguliere behandeling nodig is), zult u dat van uw homeopaat horen.
Genezing van acute klachten kan heel snel gaan. Vaak is één consult met telefonische opvolging voldoende.

Hoe lang duurt een consult?

Vis Vitae streeft naar consulten van een half uur, tot maximaal één uur per afspraak. Het tweede consult is vooral bedoeld om te zien of de behandeling aanslaat, of het goede middel is gekozen en om te constateren of er andere adviezen nodig zijn voor verbetering van de gezondheid.

Doet homeopathie pijn?

Er zijn geen berichten dat homeopathie pijn zou veroorzaken. Wel kunnen tijdelijk 'beginreacties' optreden. Deze lijken op de klacht en zijn een indicatie van het juiste middel voor de klacht. Ook is het mogelijk dat 'oude' kwalen opkomen; ook dan gaat het om veel minder ernstige reacties van het lichaam tijdens het genezingsproces. Dergelijke reacties zijn van korte duur en geven aan dat het middel werkt.