Home » Homeopathie » FAQ's over homeopathische middelen

FAQ's over homeopathische middelen

Wat zijn 'homeopathische middelen'?

Homeopathische middelen worden gemaakt van planten, mineralen en (minder vaak) van dieren of andere organische materialen. De werking van met name de plantenmiddelen is al vele eeuwen bekend. Zo zijn er traditionele Europese en enkele uitheemse middelen in gebruik.

Hoe worden homeopathische middelen gemaakt?

Homeopathische middelen worden bereid volgens een 'farmacopee', een soort handboek voor apothekers. De bereiding bestaat uit verdunning met water en/of alcohol afgewisseld met sterk schudden. Homeopathische middelen zijn vaak zo sterk verdund, dat er volgens de 19e-eeuwse theorieën geen moleculen van de opgeloste stof over zouden zijn. Tegenwoordig weten we dat deze theorieën, die oorspronkelijk voor gassen waren bedoeld, niet voor elke oplossing geldig zijn.

Hoe werken homeopathische middelen?

Homeopathische middelen werken niet als aanvulling op tekorten aan een stof, maar geven signalen af aan levende cellen, die daardoor op een specifieke manier reageren. Er zijn aanwijzingen dat deze sterke verdunningen werken met elektrische pulsen of met straling, zoals uit laboratoriumtesten is gebleken. Hoe sterker verdund en geschud, des te sterker de werking. Zolang het werkingsmechanisme niet onomstotelijk vast staat, spreken homeopaten het liefst van 'energetische werking', omdat de middelen de energie (de levenskracht, vis vitae of dynamis) van levende wezens verbeteren.

Wat zijn de verschillen met 'reguliere' middelen?

Reguliere middelen bestaan uit een meetbare hoeveelheid fysieke materialen. Reguliere middelen worden door middel van chemische verwerking gemaakt, zodat de molecuulstructuur hetzelfde is of lijkt op die van een 'werkzame stof' in een plant of mineraal. De denkwijze achter reguliere middelen en homeopathische middelen is dus totaal verschillend. Reguliere middelen 'vullen aan', homeopathische middelen 'geven signalen af'.

Hebben homeopathische middelen invloed op (de werking van) reguliere middelen?

Er zijn geen invloeden bekend van homeopathische middelen op reguliere middelen. Een behandeling met homeopathische middelen heeft bijvoorbeeld geen invloed op de werking van de pil, of op bestraling of chemo bij kanker. Homeopathische middelen versterken wel de afweer van mens en dier tegen slechte invloeden. Dat wil dus niet zeggen, dat ze niet werken. Uit sommige onderzoeken bleek een mogelijk nadelige invloed van bepaalde kruiden op bloedverdunners en pijnstillers, maar daarbij ging het om onverdunde kruidenaftreksels.  

Wat zijn de kosten van homeopathische middelen?

De kosten van homeopathische middelen zijn niet te vergelijken met reguliere middelen.  Ze worden meestal door de homeopaat verstrekt als onderdeel van een consult. Middelen kunnen ook op recept worden verstrekt, maar u dan krijgt veel meer korrels dan voor de behandeling nodig zijn.

Worden homeopathische middelen ook vergoed?

Homeopathische middelen worden uit de aanvullende verzekering vergoed, mits de verzekeraar ze expliciet vermeldt. U kunt ze in dat geval vinden bij 'alternatieve geneeswijzen'.

Hebben homeopathische middelen ook bijwerkingen?

Van bijwerkingen is bij homeopathische middelen niets bekend. Wel kunnen middelen een zogenaamde 'beginreactie' vertonen. Beginreacties lijken op de ziekte die genezen moet worden en zijn dus gelukkig een indicatie van het juiste middel. Homeopaten zijn er op getraind de beginreactie zoveel mogelijk te vermijden.