Home » Homeopathie » Waarbij werkt homeopathie?

Waarbij werkt homeopathie?

Met welke klachten kan ik bij een homeopaat terecht?

Homeopathie is geschikt voor de meeste klachten waarmee mensen te maken kunnen krijgen: wonden als gevolg van ongelukken, infecties, chronische klachten en ondersteuning bij reguliere behandelingen. Waar het om gaat is dat homeopathie uw energie verhoogt, waardoor u beter in staat bent zelf over klachten heen te komen (uzelf te genezen). Een goede homeopaat zal u naar een huisarts of specialist verwijzen wanneer hij of zij de klacht of de ontwikkeling van het ziektebeeld niet vertrouwt. Wanneer een klacht met een operatie moet worden verholpen (bijvoorbeeld breuken, inwendig letsel of (kanker)gezwellen), dan is een reguliere behandeling noodzakelijk. In dat geval kan homeopathie wel ondersteuning bieden bij het genezingsproces. 

Wat zijn acute klachten?

Acute klachten zijn klachten die door een oorzaak van buitenaf ontstaan en die de neiging hebben vanzelf over te gaan. Homeopathie laat deze klachten sneller verdwijnen en herstelt tevens het energieniveau.

Wat zijn chronische klachten?

Chronische klachten verergeren, als ze niet behandeld worden. Ze gaan niet vanzelf over. Reguliere medicatie van chronische klachten bestaat vaak uit het verminderen van risico's op overlijden. Het gevolg is dat u vaak levenslang aan deze medicatie vast zit.
Homeopathie kan chronische klachten verhelpen als er alleen sprake is van 'uit balans zijn'. In een laat stadium kan homeopathie de bijwerkingen van reguliere medicijnen verlichten. In elk geval werkt een homeopaat bij voorkeur samen met een reguliere arts. 

Wanneer is homeopathie niet (meer) werkzaam?

Mensen die veel (zware) medicatie gebruiken hebben minder baat bij homeopathie. Verder is bekend, dat psychofarmaca (middelen die de huisarts, psycholoog of psychiater voorschrijven bij mentale klachten) de werking van homeopathische middelen soms teniet doen.
Homeopathie kan veel, maar er is een grens. Wanneer uw vitaliteit zeer gering is en er weinig kans meer is op genezing, dan kan homeopathie wel lijden verlichten. 

Wat is homeopathie?

Deze vraag is alleen of heel kort, of heel uitvoerig te beantwoorden. Het korte antwoord is: het is een volwaardige geneeswijze, zoals vele klinieken in onder meer Engeland, Duitsland, Zwitserland, de Verenigde Staten en India laten zien. Het lange antwoord kunt u onder 'Diverse onderwerpen' vinden.   

Is homeopathie alleen voor vrouwen?

Je zou het wel denken, omdat veel meer vrouwen gebruik maken van homeopathie. Daar zijn een aantal redenen voor te noemen, waarvan de belangrijkste is, dat vrouwen zich in de reguliere gezondheidszorg vaak niet begrepen voelen. Homeopathie werkt op de levenskracht van alle levende wezens en is dus uiteraard heel goed voor mannen in te zetten.