Home » Praktijk

Behandeling bij Vis Vitae

Vis Vitae is de homeopathische praktijk van Carolien Kars. Vis Vitae is de praktijknaam, Karshomeopathie de officiële naam van het bedrijf.

Informatie over de praktijk kunt u voorlopig nog vinden op de website www.karshomeopathie.nl.

Als homeopaat werk ik volgens de regels en richtlijnen van de Klassieke Homeopathie. Ik heb de opleiding aan de School voor Homeopathie in Amersfoort afgerond en ben daarnaast geschoold in de Ziekteclassificatie (zie www.klassiekehomeopathie.nl); verder beschik ik over medische basiskennis op HBO-niveau, alsmede EHBO. Homeopathische opleidingen kennen evenveel waarde toe aan fysieke als aan psychische klachten; beide worden behandeld.

Verdere informatie over (de behandeling met) klassieke homeopathie kunt u hier vinden.

 

Algemene informatie

Behandelingen vinden alleen plaats op afspraak. Om een afspraak te maken kunt u gebruik maken van de informatie op de contact pagina.

Mocht ik telefonisch niet bereikbaar zijn, spreek dan alstublieft uw naam en telefoonnummer in. Ik bel u zo snel mogelijk terug.

Mijn patiëntenadministratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Ik ben als klassiek homeopaat lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, de NVKH. Via die beroepsvereniging en omdat ik beschik over een erkende Medische en Psychosociale Basiskennis opleiding ben ik ingeschreven in het Register van Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg, de RBCZ. U kunt mij ook vinden in de zorgkiezers van de diverse zorgverzekeraars. Bij al deze inschrijvingen behoort de verplichting tot het volgen van een aantal nascholingsdagen, waar ik de komende jaren zeker aan zal blijven voldoen.

Voor specifieke informatie over de praktijk, zoals werkwijze, tarieven en behandelingsmogelijkheden verwijs ik u door naar de website www.karshomeopathie.nl.